Dane rodzica


Dane dziecka

 wybierz
ulotka
reklama lub artykul w prasie
facebook
mieszkam w sąsiedztwie
spacerując w okolicy
od znajomych, rodziny
mailing/newsletter
baner/billboard
Projekt "Aktywna mama na rynku pracy" współfinansowany jest przez Unie Europejską, ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt zrealizowany w ramach Działania 1.5 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.